Bäst i test på fasadtvätt

Vår metod

Vi är stolta över att ha patent på den bästa och mest miljövänliga tvättmetoden:

EcoSuRe® är vårt internationella varunamn för rengöringsmetoden. Namnet har vi tagit från Ecological/Economical Surface Responsibility/Reliability, Sure.

Med vår unika metod används inte kemikalier och det finns möjlighet att ta hand om avfallsvattnet och rena det. Därför anser vi att detta för närvarande är den enda rengöringsmetoden som uppfyller gällande lagkrav.

Metoden är mycket skonsam mot underlaget eftersom vi inte använder högtryck på känsliga material såsom trä och viss puts. Metoden är ur arbetsmiljösynpunkt väldigt bra då den inte bullrar eller dammar och ej använder kemikalier.

EcoSuRe® bygger på tre olika patent. Utvecklingen har skett sedan 2002 och vår metod förfinas ständigt genom ett nära samarbete med fler experter inom området.

Våra kunder:

Kunder till Ekofasad

Kontakta oss

+46 8 630 20 90

info@ekofasad.se

Rissneleden 136
174 57 Sundbyberg