Bäst i test på fasadtvätt

Tegel

I stort gäller samma förutsättningar som för putsfasader. Tegel finns i många skepnader, vissa tål höga tryck medens andra är porösa, däremot är fogarna känsliga. En bedömning görs i varje ensklit fall för vilken rengöringsmetod som förefaller lämpligast.

Många år av fukt har resulterat i kraftig beväxning av grönalger. Vi tog bort dessa med EcoLime®-metoden och ger samtidigt omgivande ytor en uppfräschning.

Våra kunder:

Kunder till Ekofasad

Kontakta oss

+46 8 630 20 90

info@ekofasad.se

Rissneleden 136
174 57 Sundbyberg